Always Smile

You must be the change you wish to see in the world ". Mahatma Gandhi

Hình ảnh thiên nhiên

Share

  • " Dù có chuyện gì , đừng đánh mất lòng can đảm của bạn. Nếu chúng ta bỏ cuộc thì cuộc chơi cũng kết thúc."

    Top ( phim Thiếu niên bạc tỷ)